Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody? (Masy atomowe: MH = 1 u, MO = 16 u)

A. wodoru – 8 g, tlenu – 64 g
B. wodoru – 2 g, tlenu – 16 g
C. wodoru – 48 g, tlenu – 24 g
D. wodoru – 64 g, tlenu – 8 g