Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład?

A. Dwa atomy, trzy pierwiastki.
B. Trzy atomy, dwa pierwiastki.
C. Trzy atomy, jeden pierwiastek.
D. Dwa atomy, dwa pierwiastki.