Jesteś na kursie językowym za granicą. Napisz wiadomość do kolegi, z którym chodzisz na zajęcia.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...