Procentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995 r. był taki, jak łącznie krajów

A. Szwecji i Rosji. B. Rosji i Łotwy.
C. Danii i Finlandii. D. Rosji i Finlandii.