Potęga starożytnej Grecji opierała się na:

A. rolnictwie i hodowli,
B. dyplomacji,
C. kolonizacji i handlu,
D. sztuce.