Który z przedstawionych rysunków flag nie ma środka symetrii?

A. I B. II C. III D. IV