Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat ich doświadczeń związanych z wynajmowaniem mieszkania. Do każdej osoby (#.1.–#.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

What is the speaker’s opinion about renting a flat?

A. It involved too much housework.
B. It discouraged me from having flatmates.
C. It gave me a lot of freedom.
D. It taught me not to trust people.
E. It cost too much money and effort.
F. It made me more sociable.

 

#.1.

#.2.

#.3.

#.4.

#.5.