Który z przedstawionych rysunków flag ma 4 osie symetrii?

A. I B. II C. III D. IV