Uczniowie mieli otrzymać 5-procentowy wodny roztwór soli. Pracowali w czterech zespołach. W tabeli podano masy składników wykorzystanych przez każdy z zespołów.

Zespół Masa soli Masa wody
I 1 g 20 g
II 1 g 19 g
III 5 g 100 g
IV 5 g 95 g

 

Który zespół prawidłowo dobrał masy składników?

A. Tylko zespół III.
B. Tylko zespół IV.
C. Zespół I i zespół III.
D. Zespół II i zespół IV.