Długość trasy na mapie w skali 1 : 10 000 000 jest równa 7,7 cm. W rzeczywistości trasa ta ma długość

A. 7,7 km
B. 77 km
C. 770 km
D. 7700 km