Wybierz zestaw, w którym liczbom z rysunku prawidłowo przyporządkowano nazwy państw.

A. 1-Finlandia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania
B. 1-Szwecja, 2-Norwegia, 3-Litwa, 4-Niemcy
C. 1-Szwecja, 2-Finlandia, 3-Litwa, 4-Dania
D. 1-Norwegia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania