Zasolenie zmieniające się od 2%o do ponad 20%o mają wody wzdłuż wybrzeża państwa, które na rysunku oznaczono liczbą

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4