Na stosunkowo duże zasolenie w cieśninach duńskich (od 10‰ do 30) decydujący wpływ ma

A. opad atmosferyczny w postaci śniegu.
B. duży dopływ wód rzecznych.
C. małe parowanie.
D. stały dopływ wód oceanicznych.