Pokonując trasę z Kopenhagi do Oulu, statek płynie przez wody Morza Bałtyckiego o zasoleniu

A. coraz mniejszym.
B. coraz większym.
C. stałym.
D. początkowo rosnącym, a potem malejącym.