Odkrycie Troi było triumfem Homera, ponieważ potwierdziło:

A. barwność jego wyobraźni,
B. prawdziwość jego opisu Troi,
C. istnienie Achillesa i Hektora,
D. przebieg wojny trojańskiej.