W odnalezieniu Troi pomogło Schliemannowi:

A. zapoznanie się z historią Grecji,
B. ustalenie miejsca postoju greckich okrętów,
C. wykonanie dokładnych pomiarów terenu,
D. wykorzystanie mapy terenu opisanego w Iliadzie.