Przywołując postacie Hektora i Achillesa, Schliemann analizował:

A. psychikę bohaterów,
B. taktykę walki,
C. czas pojedynku,
D. przebytą odległość.