Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ

A. mikroorganizmy powodujące rozkład potrzebują go do oddychania.
B. jest on produktem fotosyntezy.
C. powoduje zwęglanie się resztek organicznych.
D. jest on składnikiem wody.