Jaką temperaturę ma gleba w południe na głębokości 10 cm?

 

A. Niższą niż 21°C.
B. Między 22°C a 23°C.
C. Między 23°C a 24°C.
D. Wyższą niż 24°C.