Schliemann szukał w Iliadzie informacji o:

A. bohaterach wojny,
B. położeniu Troi,
C. flocie Greków,
D. przebiegu wojny.