Ile procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 700 a 1000, stanowi liczba samochodów osobowych?

A. 68%     B. 17%   C. 20%    D. 12%