Uczestnicy wycieczki odpoczywający w punkcie W mają pewną energię potencjalną grawitacji. Jak zmieni się ich energia potencjalna grawitacji po wejściu na szczyt G?

 

A. Zmniejszy się.
B. Zwiększy się.
C. Pozostanie taka sama.
D. Zamieni się na kinetyczną.