Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi

A. na przełęczy.  B. w kotlinie.  C. na szczycie.    D. w dolinie.