Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D?

A. Mniejszej niż 600 m n.p.m.
B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niż 700 m n.p.m.
C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niż 800 m n.p.m.
D. Większej niż 800 m n.p.m.