Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony literą K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego literą S (szałas)?

A. 300 m    B. 1010 m  C. 1310 m    D. 710 m