Wyznacz wszystkie całkowite wartości parametru m, dla których równanie (x3 + 2x2 + 2x + 1) [x2 – (2m + 1)x + m2 + m] = 0 ma trzy, parami różne, pierwiastki  rzeczywiste, takie że jeden z nich jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedż ...