Udowodnij, że dla każdych dwóch liczb rzeczywistych dodatnich  xy prawdziwa jest nierówność (x + 1)x/+ (y + 1)y/x > 2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...