Na trójkątnym trawniku zamontowano obrotowy zraszacz. Aby podlać jak największą powierzchnię trawnika, nie oblewając jednocześnie ścieżek, należy ustawić zraszacz w punkcie przecięcia

 

A. środkowych trójkąta.
B. symetralnych boków trójkąta.
C. wysokości trójkąta.
D. dwusiecznych kątów trójkąta.