Wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których funkcja kwadratowa f(x) = x2 - (2m + 2)x + 2m + 5 ma dwa różne pierwiastki x1x2 takie, że suma kwadratów odległości punktów A = (x1, 0) i B = (x2, 0) od prostej o równaniu x + y + 1 = 0 jest równa 6.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 Odpowiedż ...