Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1 : 2 : 3 . Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.

...

Odpowiedź:...