Rozwiąż równanie 9x3 + 18x2 - 4x - 8 = 0.

...

Odpowiedź:...