Cegła ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 24 cm × 12 cm × 6 cm. Jakie są wymiary ścianki cegły, którą ta cegła powinna przylegać do podłoża, aby wywierać na nie jak największe ciśnienie?

A. 12 cm × 6 cm
B. 12 cm × 24 cm
C. 24 cm × 6 cm
D. Za mało danych, by odpowiedzieć.