Wykresem funkcji kwadratowej ƒ(x) = 2x2 bx +c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (4,0) . Oblicz wartości współczynników b i c.

...

Odpowiedź:...