Mediana zestawu danych 2, 12, α, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas

A. α = 4 
B. α = 6
C. α = 7
D. α = 9