Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A′ - zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A) = P(A′), to

A. P(A) = 2/3
B. P(A) = 1/2
C. P(A) =1/3
D. P(A) = 1/6