Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa

A. 5
B. 7
C. 8
D. 10