O funkcji liniowej ƒ wiadomo, że ƒ(1) = 2. Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (-2,3) . Wzór funkcji ƒ to

A. ƒ(x) = - 1/3x7/3 
B. ƒ(x) = - 1/2x + 2 
C. ƒ(x) = -3x + 7
D. ƒ(x) = -2x + 4