Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa 4/9 długości okręgu, ma miarę

A. 160°
B. 80°
C. 40°
D. 20°