Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

 

 

Piasek (kg)

Wapno (kg)

Cement (kg)

I

101

32

8

II

109

24

7

III

105

28

7

IV

105

56

14

 

A. I B. II C. III  D. IV