Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości  jest równa

A. 
B. 3
C. 
D. 2