Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x + 2)2 + (y - 3)2 = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4