Jeżeli α jest kątem ostrym oraz tgα = 2/5 , to wartość wyrażenia  jest równa

A. 11/13
B. 24/5
C. 23/13
D. 5/24