Liczby 2, -1, -4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (αn) , określonego dla liczb naturalnych ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać

A. αn= -3n + 5
B. αn = n - 3
C. αn = -n + 3
D. αn = 3n - 5