Pierwiastki x1 , x2 równania 2(x + 2)(x - 2) = 0 spełniają warunek   

A.  
B. 
C. 
D.