Dla każdej liczby x , spełniającej warunek - 3 < x < 0 , wyrażenie   jest równe

A. 2
B. 3
C. 6/x
D. 6/x