Punkt C = (0,2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y = 2x - 4 . Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.

A. y1/2x + 2
B. y = - 2x + 2
C. y = - 1/2x + 2
D. y = 2x + 2