Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.

Funkcja f jest określona wzorem

A. ƒ(x) 1/2 (x + 3) (x - 1) B. ƒ(x) = 1/2 (x - 3) (x + 1)
C. ƒ(x) = - 1/2 (x + 3) (x - 1) D. ƒ(x) = - 1/2 (x - 3) (x + 1)