Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.

A. Ca(OH)2 + 2CO → CaCO3 + H2O
B. Ca(OH)2 + CO CaCO3 + H2O
C. Ca(OH)2 + 2CO 2CaCO3 + 2H2O
D. Ca(OH)2 + CO → CaCO3 + H2