Funkcja liniowa ƒ(x) = (m2- 4) x + 2 jest malejąca, gdy  

A. m∈ {-2 , 2} 
B. m∈ (-2 , 2) 
C. m∈ (-∞ , - 2) 
D. m∈ (2 , +)