Wspólnym pierwiastkiem równań (x2 - 1)(x - 10)(x - 5) = 0 oraz  jest liczba

A. -1 
B. 1 
C. 5  D. 10